BIX/J2A新生儿气管插管训练模型

 • 品牌: 医博
 • 产品型号: BIX/J2A
 • 单位:
 • 价格:850
 • 产品介绍
   
  新生儿气管插管训练模型BIX-J2A
  该款新生儿气管插管功能特点:
   
  1、逼真的新生儿解剖结构;
   
  2、气管可以经口、鼻气管;
   
  3、该模型使用仿真材料制作;
   
  4、可以通过吹气方式、测试插管是否正确地插入气道;
   
  5、可以观察模拟肺的膨胀;

  相关产品
  Can I help you?